Luontokartoittaja Esa Hankonen

Olen luontokartoittajan erikoissammattitutkinnon suorittanut luontoalan ammattilainen.
Toteutan mm. kaavoituksen ja ympäristövaikutusten arvioinnin pohjaksi kunnille ja yrityksille sekä eri tarpeisiin yksityisille metsän- ja maanomistajille:

- luonto-, lajisto- sekä kasvillisuusselvitykset
- maa- ja metsätalouden ympäristötukikohteiden inventoinnit, arviot ja hoitosuunnitelmat
- maisemaselvitykset ja –lausunnot
- ympäristönhoidon konsultoinnin ja suunnittelun
- pienemmät ympäristön tilaa koskevat lausunnot

Työni perustuu monipuoliseen luonnon- ja ympäristöntuntemukseen. Erityisosaamisalaani ovat kasvit ja sammalet, suo- ja metsäelinympäristöt,
nisäkkäät (mm. liito-orava, lepakot) sekä sammakkoeläimet ja matelijat.

Raportoinnissa panostan laatuun ja selkeyteen. Isommissa hankkeissa teen yhteistyötä muiden alan asiantuntijoiden kanssa.

Ota yhteyttä, niin kerron mielelläni lisää!