Elinympäristöt

Elinympäristöselvityksellä tarkoitus on selvittää alueella mahdollisesti olevat metsäluonnon tai maatalouden arvokkaat elinympäristöt. Näitä ovat muun muassa luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset rehevät suot, lähteiköt, purot ja norot, rehevät lehtolaikut sekä perinnemaisemat. Tällainen selvitys voidaan tehdä esimerkiksi osana metsän- tai maankäyttösuunnitelmaa, arvioitaessa alueen METSO-sopimuskelpoisuutta tai haettaessa tukea erityisympäristön tai maiseman hoitoa varten.


Takaisin