Liito-orava

Liito-orava (Pteromys volans) on luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu laji. Laji suosii vanhoja, kuusivaltaisia sekametsiä ja tekee mielellään pesänsä vanhaan haapaan. Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain nojalla kielletty.


Lepakot

Suomessa esiintyy yleisesti viisi lepakkolajia ja näiden lisäksi tavataan vielä satunnaisesti muutamia muita lajeja. Kaikki maassamme tavattavat lepakkolajit ovat luonnonsuojelulain mukaan rauhoitettuja ja myös niiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Lepakot viihtyvät niin kulttuuri- kuin metsäympäristössäkin.


Viitasammakko

Viitasammakko (Rana arvalis) on lähes koko maassa esiintyvä, luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu sammakkolaji. Viitasammakko viihtyy merenlahtien ja järvien rantamilla, räme- ja aapasoilla sekä soistuneilla metsämailla.


Matelijat

Suomessa kaikki luonnonvaraiset matelijat ovat luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettuja kyytä lukuun ottamatta. Näitä ovat rantakäärme (Natrix natrix), Ahvenanmaalla esiintyvä kangaskäärme (Coronella austriaca), vaskitsa (Anguis fragilis) ja sisilisko (Zootoca vivipara). Maankäytön muutosta suunniteltaessa olisi syytä selvittää lajien esiintyminen ja mahdolliset talvehtimispaikat alueella.


Takaisin