Maisemaselvitys

Maisemaselvityksen tarkoituksena on kartoittaa kohteen maisemahistoriaa, nykytilaa ja ajallista kerrostuneisuutta ja näihin liittyviä kulttuurisia ja esteettisiä arvoja. Maisemaselvitys kattaa sekä ympäristön luonnontekijät että rakennetun ympäristön. Maisemaselvitystä voidaan käyttää esimerkiksi kaavoituksessa, erilaisissa lupaprosesseissa, paikallishistoriaan liittyvissä hankkeissa tai vaikkapa maatalouden erityisympäristötukihakemuksen tukena.

Maisemaselvityksista vastaa maisemantutkimusta ja kulttuuriperinnön tutkimusta opiskellut FM / tohtorikoulutettava Ilona Hankonen.

Takaisin