Kasvillisuusselvitys

Kasvillisuusselvityksen tarkoitus on saada yleispiirteinen kuva alueen kasvillisuudesta sekä selvittää alueella esiintyvä kasvilajisto ja luontotyypit. Kasvillisuusselvitys riittää perusselvityksenä usein yksistään alueella tehtäväksi selvitykseksi, mutta isommissa hankkeissa sekä erityisiä tai arvokkaita luontotyyppejä selvitettäessä sitä on myös hyvä täydentää muilla selvityksillä esim. sammal- ja/tai maisemaselvityksellä. Kasvillisuusselvitys on hyvä tehdä esimerkiksi erityisympäristötukikohteita arvioitaessa.

Takaisin